Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fileappxstreamingdatasource.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fileappxstreamingdatasource.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fileappxstreamingdatasource.dll?

fileappxstreamingdatasource.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình File AppX Streaming Data Source Library được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fileappxstreamingdatasource.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:23 kb

Tổng tệp MD5:1fed2f5a5d20010fe9f14d401628d40b

SHA1 tệp sum:7462dc3e86641bb0955af80d1261dc67ee48dcc3

Fileappxstreamingdatasource.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fileappxstreamingdatasource.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fileappxstreamingdatasource.dll thiếu

lỗi fileappxstreamingdatasource.dll khi tải

lỗi fileappxstreamingdatasource.dll

không tìm thấy fileappxstreamingdatasource.dll

điểm nhập thủ tục fileappxstreamingdatasource.dll

không thể định vị fileappxstreamingdatasource.dll

vi phạm quyền truy cập fileappxstreamingdatasource.dll

Không thể tìm thấy fileappxstreamingdatasource.dll

Không thể đăng ký fileappxstreamingdatasource.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

FILEAPPXSTREAMINGDATASOURCE.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.10586.017 kb
MD5
MD5541e27ded529455321602606eee451af
SHA1
SHA117ae29f0b38a29241617cab0a7f4ebf6f4eaf05e
326.3.9600.1638413.5 kb
MD5
MD584c36b05cf885a8265c394ad64517995
SHA1
SHA10e026aa66ab87c5a445a857236d8dc575ca0ada1
326.2.9200.1638412.5 kb
MD5
MD5ab583b901fc885d3712f173af162bdf3
SHA1
SHA110248b259a3218d74bf35c7f857821f50a65cb88

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fileappxstreamingdatasource.dll on WikiDll.com