Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fmod.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fmod.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fmod.dll?

fmod.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình FMOD được phát triển bởi Firelight Technologies Pty, Ltd.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fmod.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.7.5.0

Kích thước tệp:0.16 MB

Tổng tệp MD5:b8d0cce2ca1cc850c8c6f25a70d855e6

SHA1 tệp sum:e64409d3677b73c1ecb072f07f4630f50096e013

Fmod.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fmod.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fmod.dll thiếu

lỗi fmod.dll khi tải

lỗi fmod.dll

không tìm thấy fmod.dll

điểm nhập thủ tục fmod.dll

không thể định vị fmod.dll

vi phạm quyền truy cập fmod.dll

Không thể tìm thấy fmod.dll

Không thể đăng ký fmod.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

FMOD.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
323.7.3.00.34 MB
MD5
MD5a5e87703b0ec8db7371117af0e5554fa
SHA1
SHA13897243aaeeb50e9261f1cb185226e8953973e08
323.6.0.00.12 MB
MD5
MD50f676c0f20885d6fed41c12cb4bad207
SHA1
SHA197c1b760f16a13e8efed0b09805e8bea219000d8
323.5.0.00.12 MB
MD5
MD5a1c634aa32375b127b296c986f9ab3b9
SHA1
SHA1f537e7e590a01e9fa074585e1359cbd681393739

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fmod.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực