Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fmodex_4_28_07.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fmodex_4_28_07.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fmodex_4_28_07.dll?

fmodex_4_28_07.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình FMOD Ex SoundSystem được phát triển bởi Firelight Technologies.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fmodex_4_28_07.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:0.4.28.7

Kích thước tệp:0.95 MB

Tổng tệp MD5:d4dfe697133c70b3fdc8bcb33303abb8

SHA1 tệp sum:d68e4c6e9859ebbfa672586ca0b79c4f2a1bc156

Fmodex_4_28_07.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fmodex_4_28_07.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fmodex_4_28_07.dll thiếu

lỗi fmodex_4_28_07.dll khi tải

lỗi fmodex_4_28_07.dll

không tìm thấy fmodex_4_28_07.dll

điểm nhập thủ tục fmodex_4_28_07.dll

không thể định vị fmodex_4_28_07.dll

vi phạm quyền truy cập fmodex_4_28_07.dll

Không thể tìm thấy fmodex_4_28_07.dll

Không thể đăng ký fmodex_4_28_07.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fmodex_4_28_07.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực