Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fn3init.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fn3init.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fn3init.dll?

fn3init.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Bitstream Font Navigator Initialization được phát triển bởi Corel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fn3init.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:17.1.0.572

Kích thước tệp:1.35 MB

Tổng tệp MD5:d206ccfdbc1c7b26ad0e85db3fe8bbf5

SHA1 tệp sum:0d482675175b79ac73a4cc4fd2127e5f50ce921c

Fn3init.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fn3init.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fn3init.dll thiếu

lỗi fn3init.dll khi tải

lỗi fn3init.dll

không tìm thấy fn3init.dll

điểm nhập thủ tục fn3init.dll

không thể định vị fn3init.dll

vi phạm quyền truy cập fn3init.dll

Không thể tìm thấy fn3init.dll

Không thể đăng ký fn3init.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fn3init.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực