Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Ft_nd_api.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của ft_nd_api.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Ft_nd_api.dll?

ft_nd_api.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình FT_ND_API được phát triển bởi Feitian.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu ft_nd_api.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.2.17.306

Kích thước tệp:0.19 MB

Tổng tệp MD5:23e06dd89e0927791c3146f7fea57e3d

SHA1 tệp sum:c2394bfb27340bcc986c21a96d92e79c384e1476

Ft_nd_api.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

ft_nd_api.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

ft_nd_api.dll thiếu

lỗi ft_nd_api.dll khi tải

lỗi ft_nd_api.dll

không tìm thấy ft_nd_api.dll

điểm nhập thủ tục ft_nd_api.dll

không thể định vị ft_nd_api.dll

vi phạm quyền truy cập ft_nd_api.dll

Không thể tìm thấy ft_nd_api.dll

Không thể đăng ký ft_nd_api.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về ft_nd_api.dll on WikiDll.com