Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fte.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fte.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fte.dll?

fte.dll - tệp dll được gọi là "Bestandsoverdrachttoepassing" là một phần của chương trình Besturingssysteem Microsoft® Windows(TM) được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fte.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.00.491

Kích thước tệp:56.50 KB

Tổng tệp MD5:BFEB293973A8EF8C1A6E8BA8BE1507C5

SHA1 tệp sum:BD0C52B57A32B74268A9F0B52DC90526A633CF68

Fte.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fte.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fte.dll thiếu

lỗi fte.dll khi tải

lỗi fte.dll

không tìm thấy fte.dll

điểm nhập thủ tục fte.dll

không thể định vị fte.dll

vi phạm quyền truy cập fte.dll

Không thể tìm thấy fte.dll

Không thể đăng ký fte.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fte.dll on WikiDll.com