Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fvecerts.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fvecerts.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fvecerts.dll?

fvecerts.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình BitLocker Certificates Library được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fvecerts.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:26 kb

Tổng tệp MD5:c6e4a709c3a1cfb450e017e30fce1c85

SHA1 tệp sum:9333f1592cebd7ac602a5a1677401adb0257c132

Fvecerts.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fvecerts.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fvecerts.dll thiếu

lỗi fvecerts.dll khi tải

lỗi fvecerts.dll

không tìm thấy fvecerts.dll

điểm nhập thủ tục fvecerts.dll

không thể định vị fvecerts.dll

vi phạm quyền truy cập fvecerts.dll

Không thể tìm thấy fvecerts.dll

Không thể đăng ký fvecerts.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

FVECERTS.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.10586.026 kb
MD5
MD5a0ff6945bcb093f044bd7d937332d44e
SHA1
SHA10d50a7b2c46c82a3412ee55020ea39fd6babb3d7
326.3.9600.1638420.5 kb
MD5
MD5e604b3f6c3afc4bce24b823d6db40142
SHA1
SHA1ec82a399bc6366b2a4fe1eb291f30fc1ae361716
326.2.9200.1638417 kb
MD5
MD5ebb5e2d165b37286f1e538d9a414cc58
SHA1
SHA10533746409e4c5902862bfb31d51f17ab7f899f8
326.1.7600.1638516.5 kb
MD5
MD5c87f28a34b3840f4b40011d170b1a159
SHA1
SHA1b950391c1b9c7c8074f1ab77e1e11f4e2f131f51

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fvecerts.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực