Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fveui.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fveui.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fveui.dll?

fveui.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình BitLocker Drive Encryption UI được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fveui.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:0.27 MB

Tổng tệp MD5:b9b565e9d402dbe0e4660cbe9344bc89

SHA1 tệp sum:004b592c3733828f33e10af87e816a53ea7d6016

Fveui.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fveui.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fveui.dll thiếu

lỗi fveui.dll khi tải

lỗi fveui.dll

không tìm thấy fveui.dll

điểm nhập thủ tục fveui.dll

không thể định vị fveui.dll

vi phạm quyền truy cập fveui.dll

Không thể tìm thấy fveui.dll

Không thể đăng ký fveui.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

FVEUI.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.10586.2120.27 MB
MD5
MD5fdbda93ba9cd3b78060705b41bfcf92d
SHA1
SHA143206d9dcfc4834a3433cdfe4b772d9b5dfaac6b
326.3.9600.163840.24 MB
MD5
MD574b50831368c78c53ba22ae6847d55dd
SHA1
SHA1570267c4778d13ac4574c21af81ff34e78e51b89
326.2.9200.163840.11 MB
MD5
MD5024572239b663f4329c80b8dc19f7e6a
SHA1
SHA1cc415cd4301da1982d69e8b3e4fe6b6e3749f771
646.1.7600.163850.11 MB
MD5
MD5506a83a3beee9fca09f0170de9fc7d1b
SHA1
SHA1e23323b337701d6f96ef3845a36f0240dad4e2ce
326.1.7600.163850.11 MB
MD5
MD59fd6496b6d91c8be2a10bd55eae2d5f2
SHA1
SHA195b72f46e0794ba98579eb00b9baea8ef9be6339

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fveui.dll on WikiDll.com