Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Fvewiz.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của fvewiz.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Fvewiz.dll?

fvewiz.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình BitLocker Drive Encryption Wizard được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu fvewiz.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:0.76 MB

Tổng tệp MD5:c83c08eddaa9fe1dd4262816d9d6de0d

SHA1 tệp sum:5906c8881381e6f954b38831c68a4326d2cf6e7b

Fvewiz.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

fvewiz.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

fvewiz.dll thiếu

lỗi fvewiz.dll khi tải

lỗi fvewiz.dll

không tìm thấy fvewiz.dll

điểm nhập thủ tục fvewiz.dll

không thể định vị fvewiz.dll

vi phạm quyền truy cập fvewiz.dll

Không thể tìm thấy fvewiz.dll

Không thể đăng ký fvewiz.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

FVEWIZ.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.10586.2120.78 MB
MD5
MD5712ae16ed8fc7f2363f7ea1d8f6d546a
SHA1
SHA1446e015428a060eba7a44adfd2e6834c1672c3f9
326.3.9600.170440.73 MB
MD5
MD5af6371fefe6d2cc19353bc7b79e2ab9e
SHA1
SHA13a035a0c29e382c6cae1c6582dbe96c07e84dd4f
326.2.9200.163840.59 MB
MD5
MD5838be23389afc7f359d5e30d05a65229
SHA1
SHA1f878bed358e74933b0843d9d87d17d49d021bba8
326.1.7600.163850.52 MB
MD5
MD526a1d7be9c29708935cc5f744762a7b6
SHA1
SHA12bc19451eb63ccf7e6fc2701ea95282cb14610be

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về fvewiz.dll on WikiDll.com