Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Game_presence-32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của game_presence-32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Game_presence-32.dll?

game_presence-32.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu game_presence-32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:0.0.0.0

Kích thước tệp:14.7 kb

Tổng tệp MD5:c30b044f187545dda695872d69caafed

SHA1 tệp sum:7c17a8112c1ea959aadefa2569efb2a6511161c4

Game_presence-32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

game_presence-32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

game_presence-32.dll thiếu

lỗi game_presence-32.dll khi tải

lỗi game_presence-32.dll

không tìm thấy game_presence-32.dll

điểm nhập thủ tục game_presence-32.dll

không thể định vị game_presence-32.dll

vi phạm quyền truy cập game_presence-32.dll

Không thể tìm thấy game_presence-32.dll

Không thể đăng ký game_presence-32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về game_presence-32.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực