Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Getfile.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của getfile.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Getfile.dll?

getfile.dll - tệp dll được gọi là "Web File Download" là một phần của chương trình Microsoft(R) Windows NT(TM) Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu getfile.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.02.0634

Kích thước tệp:37.22 KB

Tổng tệp MD5:81FF9C1FBD6ED008001DCCC46DC79A6A

SHA1 tệp sum:E964916E89CC946FFD5CEFA7A4FE37B91BBDD2C5

Getfile.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

getfile.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

getfile.dll thiếu

lỗi getfile.dll khi tải

lỗi getfile.dll

không tìm thấy getfile.dll

điểm nhập thủ tục getfile.dll

không thể định vị getfile.dll

vi phạm quyền truy cập getfile.dll

Không thể tìm thấy getfile.dll

Không thể đăng ký getfile.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về getfile.dll on WikiDll.com