Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Graphicp.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của graphicp.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Graphicp.dll?

graphicp.dll - tệp dll được gọi là "Graphic Pen Effect" là một phần của chương trình Microsoft Photo Editor được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu graphicp.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:98110600

Kích thước tệp:95.50 KB

Tổng tệp MD5:9AEFE01613F7257EF786A7FC80BBB347

SHA1 tệp sum:A52F7C19B55A743091BBD5B5F087FF90342743B5

Graphicp.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

graphicp.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

graphicp.dll thiếu

lỗi graphicp.dll khi tải

lỗi graphicp.dll

không tìm thấy graphicp.dll

điểm nhập thủ tục graphicp.dll

không thể định vị graphicp.dll

vi phạm quyền truy cập graphicp.dll

Không thể tìm thấy graphicp.dll

Không thể đăng ký graphicp.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về graphicp.dll on WikiDll.com