Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Grdkrn32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của grdkrn32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Grdkrn32.dll?

grdkrn32.dll - tệp dll được gọi là "Grid Kernel DLL" là một phần của chương trình APEXGRID được phát triển bởi Apex Software Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu grdkrn32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.19.054

Kích thước tệp:133.50 KB

Tổng tệp MD5:15130B394017F9609BB3387B275B71E4

SHA1 tệp sum:4477C0070AEB99DA8A1113B1E768DDFF009B5A0B

Grdkrn32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

grdkrn32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

grdkrn32.dll thiếu

lỗi grdkrn32.dll khi tải

lỗi grdkrn32.dll

không tìm thấy grdkrn32.dll

điểm nhập thủ tục grdkrn32.dll

không thể định vị grdkrn32.dll

vi phạm quyền truy cập grdkrn32.dll

Không thể tìm thấy grdkrn32.dll

Không thể đăng ký grdkrn32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về grdkrn32.dll on WikiDll.com