Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Gwrks32.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của gwrks32.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Gwrks32.dll?

gwrks32.dll - tệp dll được gọi là "GEAR.wrks main dll" là một phần của chương trình GEAR.wrks 3.00 for Windows 95/98/NT được phát triển bởi GEAR-Software.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu gwrks32.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.40.005.07

Kích thước tệp:124.00 KB

Tổng tệp MD5:2402AFA38920EDDCCADF9C59C4107B43

SHA1 tệp sum:78891BFB632C8921883A6C4A3197D5573AF05EBB

Gwrks32.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

gwrks32.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

gwrks32.dll thiếu

lỗi gwrks32.dll khi tải

lỗi gwrks32.dll

không tìm thấy gwrks32.dll

điểm nhập thủ tục gwrks32.dll

không thể định vị gwrks32.dll

vi phạm quyền truy cập gwrks32.dll

Không thể tìm thấy gwrks32.dll

Không thể đăng ký gwrks32.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về gwrks32.dll on WikiDll.com