Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Hpfimg50.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của hpfimg50.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Hpfimg50.dll?

hpfimg50.dll - tệp dll được gọi là "HP DeskJet Imaging DLL" là một phần của chương trình HP DeskJet được phát triển bởi Hewlett-Packard Company.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu hpfimg50.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:A.00.20.000

Kích thước tệp:1.77 MB

Tổng tệp MD5:470D36B7484757A84D16BAB93E036B3A

SHA1 tệp sum:0673B1902BA590056EAC3855A4CFD925886ED910

Hpfimg50.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

hpfimg50.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

hpfimg50.dll thiếu

lỗi hpfimg50.dll khi tải

lỗi hpfimg50.dll

không tìm thấy hpfimg50.dll

điểm nhập thủ tục hpfimg50.dll

không thể định vị hpfimg50.dll

vi phạm quyền truy cập hpfimg50.dll

Không thể tìm thấy hpfimg50.dll

Không thể đăng ký hpfimg50.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về hpfimg50.dll on WikiDll.com