Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Hpoidr07.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của hpoidr07.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Hpoidr07.dll?

hpoidr07.dll - tệp dll được gọi là "IEEE-1284.4-1999 Run-time library (kernel)" là một phần của chương trình HP Dot4Rtl được phát triển bởi HP.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu hpoidr07.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.5.0.617

Kích thước tệp:72.00 KB

Tổng tệp MD5:6EEAA37D09E801014169E6488727DDE1

SHA1 tệp sum:2069081FC9EAD9B4C469B7B709391AB583DA9FE5

Hpoidr07.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

hpoidr07.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

hpoidr07.dll thiếu

lỗi hpoidr07.dll khi tải

lỗi hpoidr07.dll

không tìm thấy hpoidr07.dll

điểm nhập thủ tục hpoidr07.dll

không thể định vị hpoidr07.dll

vi phạm quyền truy cập hpoidr07.dll

Không thể tìm thấy hpoidr07.dll

Không thể đăng ký hpoidr07.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về hpoidr07.dll on WikiDll.com