Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Hportal.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của hportal.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Hportal.dll?

hportal.dll - tệp dll được gọi là "Hydra Video Portal COM Objectt" là một phần của chương trình Logitech ImageStudio được phát triển bởi Logitech Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu hportal.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.0.0.1221

Kích thước tệp:152.00 KB

Tổng tệp MD5:D83543FC9CE335747BB2DB6E18DE9090

SHA1 tệp sum:E7A89FC641DA4CBC3CFEF6921DA1AA9B6FD98F8D

Hportal.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

hportal.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

hportal.dll thiếu

lỗi hportal.dll khi tải

lỗi hportal.dll

không tìm thấy hportal.dll

điểm nhập thủ tục hportal.dll

không thể định vị hportal.dll

vi phạm quyền truy cập hportal.dll

Không thể tìm thấy hportal.dll

Không thể đăng ký hportal.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về hportal.dll on WikiDll.com