Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Hprasdd.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của hprasdd.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Hprasdd.dll?

hprasdd.dll - tệp dll được gọi là "Raster Common Printer Driver DLL" là một phần của chương trình Microsoft(R) Windows NT(TM) Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu hprasdd.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.00

Kích thước tệp:87.70 KB

Tổng tệp MD5:7E34B86E637F660DA50F7DBBF827D598

SHA1 tệp sum:5683CE59F04F97FD6B9E8888ECDAA41E3F59BFD5

Hprasdd.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

hprasdd.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

hprasdd.dll thiếu

lỗi hprasdd.dll khi tải

lỗi hprasdd.dll

không tìm thấy hprasdd.dll

điểm nhập thủ tục hprasdd.dll

không thể định vị hprasdd.dll

vi phạm quyền truy cập hprasdd.dll

Không thể tìm thấy hprasdd.dll

Không thể đăng ký hprasdd.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về hprasdd.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực