Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Hpzipr12.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của hpzipr12.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Hpzipr12.dll?

hpzipr12.dll - tệp dll được gọi là "PML Run-time library" là một phần của chương trình HP PmlRtl được phát triển bởi HP.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu hpzipr12.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.0.5.0

Kích thước tệp:168.00 KB

Tổng tệp MD5:9BADE9042C8C3E786FDF8CC27D947F3C

SHA1 tệp sum:3F316D761F881F5D2C0ED97725F4C4913590DF95

Hpzipr12.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

hpzipr12.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

hpzipr12.dll thiếu

lỗi hpzipr12.dll khi tải

lỗi hpzipr12.dll

không tìm thấy hpzipr12.dll

điểm nhập thủ tục hpzipr12.dll

không thể định vị hpzipr12.dll

vi phạm quyền truy cập hpzipr12.dll

Không thể tìm thấy hpzipr12.dll

Không thể đăng ký hpzipr12.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về hpzipr12.dll on WikiDll.com