Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Ibppdres.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của ibppdres.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Ibppdres.dll?

ibppdres.dll - tệp dll được gọi là "Ibmppdsl Printer Driver" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu ibppdres.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.3505.0 (idx02.010627-0843)

Kích thước tệp:20.00 KB

Tổng tệp MD5:A5BCD7B49FA4187F386B877EB5CD2822

SHA1 tệp sum:ADD15E681FD7F4D2D1127DFD659EC0992419E2FA

Ibppdres.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

ibppdres.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

ibppdres.dll thiếu

lỗi ibppdres.dll khi tải

lỗi ibppdres.dll

không tìm thấy ibppdres.dll

điểm nhập thủ tục ibppdres.dll

không thể định vị ibppdres.dll

vi phạm quyền truy cập ibppdres.dll

Không thể tìm thấy ibppdres.dll

Không thể đăng ký ibppdres.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về ibppdres.dll on WikiDll.com