Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Icudt55.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của icudt55.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Icudt55.dll?

icudt55.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình ICU Data DLL được phát triển bởi The ICU Project.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu icudt55.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:55.1.0.2910

Kích thước tệp:25.08 MB

Tổng tệp MD5:2eefb8d130e034a937519af2b06a5217

SHA1 tệp sum:9c0e30e77d677b3ed6b249c0455203001caa7b16

Icudt55.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

icudt55.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

icudt55.dll thiếu

lỗi icudt55.dll khi tải

lỗi icudt55.dll

không tìm thấy icudt55.dll

điểm nhập thủ tục icudt55.dll

không thể định vị icudt55.dll

vi phạm quyền truy cập icudt55.dll

Không thể tìm thấy icudt55.dll

Không thể đăng ký icudt55.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

ICUDT55.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6455.1.0.291025.08 MB
MD5
MD555057d4c71b66e57793032d15c2ea2a7
SHA1
SHA1107b9901fcb64caba24f64f4f9aee562484fa25b
3255.1.0.291025.08 MB
MD5
MD55b918875b14283f32a07ebf20d96ef96
SHA1
SHA169ab97977db640f189b8d85c322d414f91708d66
3255.1.0.290125.07 MB
MD5
MD55ba2ba4c4df2ca24dec0d37d74d319c3
SHA1
SHA12959ee5743ec611161bb126201cfb3e9930a84a3
3255.1.0.010.1 MB
MD5
MD5764078e0e037b149cc1fcab2f287aba7
SHA1
SHA1bb06f73d023e891d0f5d932b2db73b9ac0d4fa98

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về icudt55.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực