Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Icuin40.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của icuin40.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Icuin40.dll?

icuin40.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình IBM ICU I18N DLL được phát triển bởi IBM Corporation and others.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu icuin40.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.0.1.0

Kích thước tệp:0.99 MB

Tổng tệp MD5:8f3849a231ab5ab3c1e9e624857e1a72

SHA1 tệp sum:b39bae7986e7aa19ae63b427f7b7d678a79ca7df

Icuin40.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

icuin40.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

icuin40.dll thiếu

lỗi icuin40.dll khi tải

lỗi icuin40.dll

không tìm thấy icuin40.dll

điểm nhập thủ tục icuin40.dll

không thể định vị icuin40.dll

vi phạm quyền truy cập icuin40.dll

Không thể tìm thấy icuin40.dll

Không thể đăng ký icuin40.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

ICUIN40.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
324.0.0.00.97 MB
MD5
MD5ca6c52fc229984e3604ebbbfb5af6de2
SHA1
SHA124d77b30c0f8743fb0c892db908afec62199f5b1

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về icuin40.dll on WikiDll.com