Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Icuin52.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của icuin52.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Icuin52.dll?

icuin52.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình ICU I18N DLL được phát triển bởi The ICU Project.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu icuin52.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:52.1.0.0

Kích thước tệp:1.63 MB

Tổng tệp MD5:3209b88ba2a9265a4e174c8038112998

SHA1 tệp sum:8304613dcc0f8b5ab022e8908bb9dfc12d1817d6

Icuin52.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

icuin52.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

icuin52.dll thiếu

lỗi icuin52.dll khi tải

lỗi icuin52.dll

không tìm thấy icuin52.dll

điểm nhập thủ tục icuin52.dll

không thể định vị icuin52.dll

vi phạm quyền truy cập icuin52.dll

Không thể tìm thấy icuin52.dll

Không thể đăng ký icuin52.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

ICUIN52.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3252.1.0.01.35 MB
MD5
MD57097fe5250f5f8e44ec99e2ed6c18cd4
SHA1
SHA16d91d61f8bc1cdce50353653039c6677060fceca
3252.1.0.01.03 MB
MD5
MD5efc4d51cc05cbe03a6897e7d803c5de7
SHA1
SHA1e0ebba2c4d2a595ee460ba90dcbde7c360cdfff1

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về icuin52.dll on WikiDll.com