Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Igdumd64.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của igdumd64.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Igdumd64.dll?

igdumd64.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình LDDM User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology được phát triển bởi Intel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu igdumd64.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:8.15.10.2622

Kích thước tệp:7.93 MB

Tổng tệp MD5:d2d7e13f2702ac32eb95b386178e67e6

SHA1 tệp sum:051c3d7b2592cdca1e4217bc28f4cc033becddc9

Igdumd64.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

igdumd64.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

igdumd64.dll thiếu

lỗi igdumd64.dll khi tải

lỗi igdumd64.dll

không tìm thấy igdumd64.dll

điểm nhập thủ tục igdumd64.dll

không thể định vị igdumd64.dll

vi phạm quyền truy cập igdumd64.dll

Không thể tìm thấy igdumd64.dll

Không thể đăng ký igdumd64.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về igdumd64.dll on WikiDll.com