Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Iggy_w64.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của iggy_w64.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Iggy_w64.dll?

iggy_w64.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu iggy_w64.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:0.0.0.0

Kích thước tệp:1.04 MB

Tổng tệp MD5:36c5b48ea182470ef76522758e9b2591

SHA1 tệp sum:90b381e5e28fae03926ad189e9e800a9a38dbfa6

Iggy_w64.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

iggy_w64.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

iggy_w64.dll thiếu

lỗi iggy_w64.dll khi tải

lỗi iggy_w64.dll

không tìm thấy iggy_w64.dll

điểm nhập thủ tục iggy_w64.dll

không thể định vị iggy_w64.dll

vi phạm quyền truy cập iggy_w64.dll

Không thể tìm thấy iggy_w64.dll

Không thể đăng ký iggy_w64.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về iggy_w64.dll on WikiDll.com