Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Igorplug.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của igorplug.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Igorplug.dll?

igorplug.dll - tệp dll được gọi là "SFH-56 plugin for Girder" là một phần của chương trình Igor Ceљko plugin driver for Girder 3.2.xx được phát triển bởi Ing. Igor Ceљko, http://www.cesko.host.sk, Applied Precision Ltd..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu igorplug.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.1.0

Kích thước tệp:435.50 KB

Tổng tệp MD5:0C5CF09DE579B5F079A0FED3442259D8

SHA1 tệp sum:77687B177F988BC41574642B87A0485C6C28CD3B

Igorplug.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

igorplug.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

igorplug.dll thiếu

lỗi igorplug.dll khi tải

lỗi igorplug.dll

không tìm thấy igorplug.dll

điểm nhập thủ tục igorplug.dll

không thể định vị igorplug.dll

vi phạm quyền truy cập igorplug.dll

Không thể tìm thấy igorplug.dll

Không thể đăng ký igorplug.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về igorplug.dll on WikiDll.com