Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Imasystem.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của imasystem.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Imasystem.dll?

imasystem.dll - tệp dll được gọi là "IMA System" là một phần của chương trình Citrix Independent Management Architecture được phát triển bởi Citrix Systems, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu imasystem.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.00.13839

Kích thước tệp:148.27 KB

Tổng tệp MD5:DCB9DBF7A86342BB9533DACB4D02D43F

SHA1 tệp sum:E4C9D90E8148EB4CA57D85F1A3365C1D7DEAB1A4

Imasystem.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

imasystem.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

imasystem.dll thiếu

lỗi imasystem.dll khi tải

lỗi imasystem.dll

không tìm thấy imasystem.dll

điểm nhập thủ tục imasystem.dll

không thể định vị imasystem.dll

vi phạm quyền truy cập imasystem.dll

Không thể tìm thấy imasystem.dll

Không thể đăng ký imasystem.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về imasystem.dll on WikiDll.com