Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Imjp10k.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của imjp10k.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Imjp10k.dll?

imjp10k.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft IME được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu imjp10k.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.1.7601.18556

Kích thước tệp:0.84 MB

Tổng tệp MD5:1febd408f32dfc523882e7da5ac57819

SHA1 tệp sum:613b0cca8b417a936abd0ad1d66b04d2314b688d

Imjp10k.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

imjp10k.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

imjp10k.dll thiếu

lỗi imjp10k.dll khi tải

lỗi imjp10k.dll

không tìm thấy imjp10k.dll

điểm nhập thủ tục imjp10k.dll

không thể định vị imjp10k.dll

vi phạm quyền truy cập imjp10k.dll

Không thể tìm thấy imjp10k.dll

Không thể đăng ký imjp10k.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IMJP10K.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.1.7601.185560.67 MB
MD5
MD55fdbdeeca34e73325d87c5acd16a3eec
SHA1
SHA13c4bfe966fcc851c2934303fe915acc37854d4a7
3210.1.7600.163850.67 MB
MD5
MD50f082700ee3082c58cd2f2e1f96e9e81
SHA1
SHA10c3dcc3a6f2ee981877ac1c946f78ab41d85bd84
3210.0.6001.180000.7 MB
MD5
MD517ad940bb87cfc71f5f16884836759b0
SHA1
SHA15347b66c21c5af0a439a76f4d1ceb4e51684acbc
6410.0.6001.180000.88 MB
MD5
MD5c28afe34e58792cd871190e8a3abfd03
SHA1
SHA1e2909bae43aeea9c16b06599d1c6d34dcf20847c

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về imjp10k.dll on WikiDll.com