Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Imjpclst.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của imjpclst.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Imjpclst.dll?

imjpclst.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft IME 2012 được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu imjpclst.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:15.0.9600.16384

Kích thước tệp:0.61 MB

Tổng tệp MD5:7cb1645cce38e80e4c9bff4a9784aea7

SHA1 tệp sum:0415fea987d0f911bd6eb6aadade57a24100de23

Imjpclst.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

imjpclst.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

imjpclst.dll thiếu

lỗi imjpclst.dll khi tải

lỗi imjpclst.dll

không tìm thấy imjpclst.dll

điểm nhập thủ tục imjpclst.dll

không thể định vị imjpclst.dll

vi phạm quyền truy cập imjpclst.dll

Không thể tìm thấy imjpclst.dll

Không thể đăng ký imjpclst.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IMJPCLST.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3215.0.9200.163840.6 MB
MD5
MD5493a068bef71ebb7a741278154836ce7
SHA1
SHA1bd5fddc76704ea5ca2868546980f8a9480e4ab3e
3210.1.7600.163850.6 MB
MD5
MD574e413eb814236720ae8a95fba3f2d80
SHA1
SHA1de75fdfe306a0b642eeb5c004eac440333f9a5ce

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về imjpclst.dll on WikiDll.com