Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Imjpcmld.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của imjpcmld.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Imjpcmld.dll?

imjpcmld.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft IME 2012 được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu imjpcmld.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:15.0.9600.17031

Kích thước tệp:0.16 MB

Tổng tệp MD5:a4cc765112c5d9cea7d9ab3f835c0695

SHA1 tệp sum:eee10b3d0019f98806fcd25ab6db13f6d5667d70

Imjpcmld.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

imjpcmld.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

imjpcmld.dll thiếu

lỗi imjpcmld.dll khi tải

lỗi imjpcmld.dll

không tìm thấy imjpcmld.dll

điểm nhập thủ tục imjpcmld.dll

không thể định vị imjpcmld.dll

vi phạm quyền truy cập imjpcmld.dll

Không thể tìm thấy imjpcmld.dll

Không thể đăng ký imjpcmld.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IMJPCMLD.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3215.0.9200.163840.16 MB
MD5
MD5c2a59a151ac7f41882466825f5c8a1e2
SHA1
SHA1c79fb02a6db53a48e2a0f9c4c2cbd394cc457804
3210.0.18362.10.21 MB
MD5
MD5293a1e438258cb265a7879feaf830423
SHA1
SHA127041cf5d35612ea5114347414dfec4632daa36f

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về imjpcmld.dll on WikiDll.com