Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Imkrtip.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của imkrtip.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Imkrtip.dll?

imkrtip.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft IME 2012 được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu imkrtip.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:15.0.9600.16384

Kích thước tệp:0.65 MB

Tổng tệp MD5:15d801f58bd447c6193ecbd85f5fc926

SHA1 tệp sum:8ecab148669af3f26c07c98797c554902da53bf2

Imkrtip.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

imkrtip.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

imkrtip.dll thiếu

lỗi imkrtip.dll khi tải

lỗi imkrtip.dll

không tìm thấy imkrtip.dll

điểm nhập thủ tục imkrtip.dll

không thể định vị imkrtip.dll

vi phạm quyền truy cập imkrtip.dll

Không thể tìm thấy imkrtip.dll

Không thể đăng ký imkrtip.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IMKRTIP.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
328.1.7600.163850.54 MB
MD5
MD5e903cd5deb5a607fd68a7ef8de4c8b07
SHA1
SHA1729b4485283ae1dbeb4e86d71cdca510012297de
3215.0.9200.163840.66 MB
MD5
MD556522fdbc9f0840a9bb976956885dbaf
SHA1
SHA1cc98c165e2852ac35502e26aa94db68243a7f5ff
3210.0.18362.10.71 MB
MD5
MD5a886034d078cc5406d379d8ecfe3c6ab
SHA1
SHA13b17dccbb2136d05149044cceec26fde9721981d

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về imkrtip.dll on WikiDll.com