Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Imscmig.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của imscmig.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Imscmig.dll?

imscmig.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft Pinyin IME 2012 được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu imscmig.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:15.0.9200.16384

Kích thước tệp:42 kb

Tổng tệp MD5:08000c69bfba4a6be7e29c6f5c0e1a15

SHA1 tệp sum:a4e38223790f3dd4cdd7a30f25e0583c0e966c2c

Imscmig.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

imscmig.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

imscmig.dll thiếu

lỗi imscmig.dll khi tải

lỗi imscmig.dll

không tìm thấy imscmig.dll

điểm nhập thủ tục imscmig.dll

không thể định vị imscmig.dll

vi phạm quyền truy cập imscmig.dll

Không thể tìm thấy imscmig.dll

Không thể đăng ký imscmig.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IMSCMIG.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.1.7600.1638532 kb
MD5
MD5d3edf21ed39ee47de7b7ecfba43b2603
SHA1
SHA109d81b1f03a7537ea5d00ca385647089f0a995b4

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về imscmig.dll on WikiDll.com