Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Imtcdic.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của imtcdic.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Imtcdic.dll?

imtcdic.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Microsoft IME 2012 được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu imtcdic.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:15.0.9600.16384

Kích thước tệp:58.5 kb

Tổng tệp MD5:7b9e1ca4f6254af580c60cee9d91ff32

SHA1 tệp sum:e63459bf378d857f617bfb32e2da5562a9366d1e

Imtcdic.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

imtcdic.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

imtcdic.dll thiếu

lỗi imtcdic.dll khi tải

lỗi imtcdic.dll

không tìm thấy imtcdic.dll

điểm nhập thủ tục imtcdic.dll

không thể định vị imtcdic.dll

vi phạm quyền truy cập imtcdic.dll

Không thể tìm thấy imtcdic.dll

Không thể đăng ký imtcdic.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IMTCDIC.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.1.7600.1638557 kb
MD5
MD5e5c168798755df7a3a95966f67a234b5
SHA1
SHA1739af53bd85fef4a3cb2f26b06fbc679001e988c
3215.0.9200.1638458 kb
MD5
MD5d65c4ce2ab88cad94958fe3e5a748cd9
SHA1
SHA10f255cee8a2855d48fe30f004760aa59c8a7c364

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về imtcdic.dll on WikiDll.com