Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống InkObj.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của InkObj.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là InkObj.dll?

InkObj.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft Tablet PC Platform Component" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu InkObj.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.0.2201.0 (xpsp1.020828-1920)

Kích thước tệp:1.08 MB

Tổng tệp MD5:062560440621E65B7F6EC1BC40CE11CC

SHA1 tệp sum:524E044E1A217F696D35055C80B5001815241C5B

InkObj.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

InkObj.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

InkObj.dll thiếu

lỗi InkObj.dll khi tải

lỗi InkObj.dll

không tìm thấy InkObj.dll

điểm nhập thủ tục InkObj.dll

không thể định vị InkObj.dll

vi phạm quyền truy cập InkObj.dll

Không thể tìm thấy InkObj.dll

Không thể đăng ký InkObj.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

INKOBJ.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
322.7.2600.55121.28 MB
MD5
MD5703595230806d55de3b78475ec95456b
SHA1
SHA1c06f592151b61e518ec037b8ecc837270d6b0cdd
6410.0.17134.11.91 MB
MD5
MD5bf79087d6995db9b0b47a3d4b5e316af
SHA1
SHA1d97e5a02ebed970813c4d0d2bc3a8594b09f5ea9
3210.0.17134.11.47 MB
MD5
MD5eedf07de89bcf2860bc17e78eafdaa8d
SHA1
SHA11dcf08904ab48ca4264fed1ca7d1c42c5c70260e
646.2.9200.165791.94 MB
MD5
MD5d563622c5e1a3fcb50e51ee6b814e321
SHA1
SHA1d45ec244ea602e75cdc727513396a350077abe3c
646.1.7600.163852.01 MB
MD5
MD5afafd74780a0bb4ebe76cde10c9cce43
SHA1
SHA1484c71f336cc438868baac47c1aff8103cfba8b1

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về inkobj.dll on WikiDll.com