Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Iologmsg.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của iologmsg.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Iologmsg.dll?

iologmsg.dll - tệp dll được gọi là "IO Logging DLL" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu iologmsg.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)

Kích thước tệp:30.00 KB

Tổng tệp MD5:79ACF648FA7301A422CCF549B1D2820F

SHA1 tệp sum:C8F693C170BA3EFC6EA6F556E291350BD8C1F0DB

Iologmsg.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

iologmsg.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

iologmsg.dll thiếu

lỗi iologmsg.dll khi tải

lỗi iologmsg.dll

không tìm thấy iologmsg.dll

điểm nhập thủ tục iologmsg.dll

không thể định vị iologmsg.dll

vi phạm quyền truy cập iologmsg.dll

Không thể tìm thấy iologmsg.dll

Không thể đăng ký iologmsg.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IOLOGMSG.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.02.5 kb
MD5
MD5ab41fa6a463c0c8e2c5490c81ef67ec6
SHA1
SHA119b2d597707b728ddde611413d15d8285985667f
3210.0.14393.02.5 kb
MD5
MD5d3d4438d92fa7bb55ad05f561be3cd72
SHA1
SHA14e6307e0f427b75e45c9254f0d96f09d615bbc05
3210.0.10586.03 kb
MD5
MD5b606bc54df711d7d745ce3e75d4658c5
SHA1
SHA122eec4d7ab6298cb125ec3554cc9079584d89298
6410.0.10586.03 kb
MD5
MD5cf4c4844d8f07126dec4ce062cffa8e8
SHA1
SHA1641cfe6da3bc8ba179ce654d446f14bb02e2b854
326.3.9600.163842 kb
MD5
MD51d6409b2de89afbe0fbd9367f924b414
SHA1
SHA18db7aa14ee22a3f8e4079a83269fa5fc3899c175
326.2.9200.163842 kb
MD5
MD5c3c40a1cbb5305cd8d0d4b59284a680b
SHA1
SHA1d6285041c7a1606a97fcbdab36487152bea6f1be
326.1.7600.163852 kb
MD5
MD5cc105ee2a139a631175571452968d637
SHA1
SHA1f0f0bc1788cc061647b0af3aeed9e3661f2bde1c
646.0.6000.163862 kb
MD5
MD50e8ec6975bb006169fd8eed1e56f4b6e
SHA1
SHA1f47fa66c19b35a28a65c715a073c1d2474f17d60
326.0.6000.163862 kb
MD5
MD5ef51752ba6a2e63abe825b2d0b70d9e4
SHA1
SHA13a68d8f8250e916f3e4c702300271311f1be94b4
325.1.2600.032 kb
MD5
MD5724c156ab9f9147a75f5cbeae43a5089
SHA1
SHA1d4e519789c0a8b11f003ee237596d2d24390a36a

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về iologmsg.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực