Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Ipmiprv.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của ipmiprv.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Ipmiprv.dll?

ipmiprv.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình WMI IPMI PROVIDER được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu ipmiprv.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.3.9600.16384

Kích thước tệp:0.16 MB

Tổng tệp MD5:9e643d34ce5d6cc719cbf7482d781375

SHA1 tệp sum:1577c96a38eac404c0da05dd775538761170d5e5

Ipmiprv.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

ipmiprv.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

ipmiprv.dll thiếu

lỗi ipmiprv.dll khi tải

lỗi ipmiprv.dll

không tìm thấy ipmiprv.dll

điểm nhập thủ tục ipmiprv.dll

không thể định vị ipmiprv.dll

vi phạm quyền truy cập ipmiprv.dll

Không thể tìm thấy ipmiprv.dll

Không thể đăng ký ipmiprv.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

IPMIPRV.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
326.2.9200.163840.16 MB
MD5
MD5d5c8e1269b115529caafad8d3a04c91c
SHA1
SHA1bdc0b0270adefc7403309ee6484894db67edf303

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về ipmiprv.dll on WikiDll.com