Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Iupdate.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của iupdate.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Iupdate.dll?

iupdate.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Intel Services Manager Library được phát triển bởi Intel Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu iupdate.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.3.203.36395

Kích thước tệp:91.8 kb

Tổng tệp MD5:51448114c9c676452951140aa2cf299f

SHA1 tệp sum:76d28ff3caca22128c1489c060001b500089a691

Iupdate.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

iupdate.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

iupdate.dll thiếu

lỗi iupdate.dll khi tải

lỗi iupdate.dll

không tìm thấy iupdate.dll

điểm nhập thủ tục iupdate.dll

không thể định vị iupdate.dll

vi phạm quyền truy cập iupdate.dll

Không thể tìm thấy iupdate.dll

Không thể đăng ký iupdate.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về iupdate.dll on WikiDll.com