Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Jabo_opengl.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của jabo_opengl.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Jabo_opengl.dll?

jabo_opengl.dll - tệp dll được gọi là "Jabo's OpenGL Plugin for Project64" là một phần của chương trình OpenGL Plugin được phát triển bởi JaboSoft Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu jabo_opengl.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0

Kích thước tệp:36.50 KB

Tổng tệp MD5:6BE6510617070E67B4268838EA04865F

SHA1 tệp sum:DA994A7E75E0B444CDE93C3EB8195E94A8AE5507

Jabo_opengl.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

jabo_opengl.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

jabo_opengl.dll thiếu

lỗi jabo_opengl.dll khi tải

lỗi jabo_opengl.dll

không tìm thấy jabo_opengl.dll

điểm nhập thủ tục jabo_opengl.dll

không thể định vị jabo_opengl.dll

vi phạm quyền truy cập jabo_opengl.dll

Không thể tìm thấy jabo_opengl.dll

Không thể đăng ký jabo_opengl.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về jabo_opengl.dll on WikiDll.com