Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Jet500.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của jet500.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Jet500.dll?

jet500.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình JET Engine DLL được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu jet500.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0

Kích thước tệp:0.35 MB

Tổng tệp MD5:d43bfa70a53b301d126851dd5cde9228

SHA1 tệp sum:105390408e58cd0053a038c8773461c677eb93d2

Jet500.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

jet500.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

jet500.dll thiếu

lỗi jet500.dll khi tải

lỗi jet500.dll

không tìm thấy jet500.dll

điểm nhập thủ tục jet500.dll

không thể định vị jet500.dll

vi phạm quyền truy cập jet500.dll

Không thể tìm thấy jet500.dll

Không thể đăng ký jet500.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về jet500.dll on WikiDll.com