Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbda1.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbda1.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbda1.dll?

kbda1.dll - tệp dll được gọi là "Arabic_English_101 Keyboard Layout" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbda1.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

Kích thước tệp:5.50 KB

Tổng tệp MD5:F70BC8E275225AA6AB53C3A4C950A8E1

SHA1 tệp sum:AF776ED9DA86C918A79F9917BB0F5A32D99B6825

Kbda1.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbda1.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbda1.dll thiếu

lỗi kbda1.dll khi tải

lỗi kbda1.dll

không tìm thấy kbda1.dll

điểm nhập thủ tục kbda1.dll

không thể định vị kbda1.dll

vi phạm quyền truy cập kbda1.dll

Không thể tìm thấy kbda1.dll

Không thể đăng ký kbda1.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDA1.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.07.5 kb
MD5
MD50193dc3057cf010eac2ed4d0bf4f0fdb
SHA1
SHA16f5b3466a2fe5ff356a5ccab198753d0ef8ed08c
3210.0.14393.07 kb
MD5
MD5bed7fc719d4923dbe516c216f6639309
SHA1
SHA13dc266d2b277cb2b342387009286cd317c68ae8f
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD595ae31756fe322c083e22ae988708cbb
SHA1
SHA191afc2e55916087635479318121ad73377d92c9e
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD5c58c8b11fd07fb8edbeedb5a57a079d9
SHA1
SHA13df1030ed051f20d4588f611d525c73a6c60ad43
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD544ae28ad474378fa573d49bba692f62a
SHA1
SHA1bd535657e597f9ffe4c285d92430381f352ecd8b
326.2.9200.163846 kb
MD5
MD5d102940714409a127fc61858e1e84e84
SHA1
SHA14e8587d2c0ed0961c31f52ceb54100e770040de3
326.1.7600.163856 kb
MD5
MD5eac38077af3e51d7451aa0e3a3e2c894
SHA1
SHA1d485224c37179027112055444c53e2f74651e586
646.0.6000.163867 kb
MD5
MD5d28dafb5e2272a12c60ddeafcfae47d2
SHA1
SHA1c05e3dc394577dc8efc64b19bb4345a703ed397c
326.0.6000.163866.5 kb
MD5
MD5dbb66b8c38a5ff8a955d0d45ccf10d5d
SHA1
SHA1bb5bfc83ae43ec2420181e9a48fefd485deb962d

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbda1.dll on WikiDll.com