Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdazel.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdazel.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdazel.dll?

kbdazel.dll - tệp dll được gọi là "Azeri-Latin Keyboard Layout" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdazel.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

Kích thước tệp:5.50 KB

Tổng tệp MD5:712A218557F99D136735E0545E5AE223

SHA1 tệp sum:AC1D76B80E95BDA821ED8F0417CF23074349EDE5

Kbdazel.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdazel.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdazel.dll thiếu

lỗi kbdazel.dll khi tải

lỗi kbdazel.dll

không tìm thấy kbdazel.dll

điểm nhập thủ tục kbdazel.dll

không thể định vị kbdazel.dll

vi phạm quyền truy cập kbdazel.dll

Không thể tìm thấy kbdazel.dll

Không thể đăng ký kbdazel.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdazel.dll on WikiDll.com