Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdazst.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdazst.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdazst.dll?

kbdazst.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Azerbaijani (Standard) Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdazst.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7 kb

Tổng tệp MD5:4e66dcda3df803b99cffb301e2fcac62

SHA1 tệp sum:5ccf6f351dacc797fd2c3036772f224ab6382025

Kbdazst.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdazst.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdazst.dll thiếu

lỗi kbdazst.dll khi tải

lỗi kbdazst.dll

không tìm thấy kbdazst.dll

điểm nhập thủ tục kbdazst.dll

không thể định vị kbdazst.dll

vi phạm quyền truy cập kbdazst.dll

Không thể tìm thấy kbdazst.dll

Không thể đăng ký kbdazst.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDAZST.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.07.5 kb
MD5
MD5acc852922c5ad5a485e1f179a9bafd87
SHA1
SHA177345bf294db6698a07e813bc8195a6789b20206
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD5d12e6a736f38f4079e7cc3c68451fc89
SHA1
SHA15d8190e42495c764892c6c0b1970d1099250b3c0
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD5daab9e63a59ea954c2fe50f31b471861
SHA1
SHA13adb0734e3e8bef082bb713c41b268812a0f57f3
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD5dafa8f2a215342f31a20fabd1f39bb31
SHA1
SHA14d08003f3764773fca904259125f8cc630094ceb

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdazst.dll on WikiDll.com