Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdbulg.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdbulg.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdbulg.dll?

kbdbulg.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Bulgarian Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdbulg.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7.5 kb

Tổng tệp MD5:397740ead6b0e5b1f55758625ca75193

SHA1 tệp sum:0c66a7a70190a84291cbdcf3a9cf1420fc06693c

Kbdbulg.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdbulg.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdbulg.dll thiếu

lỗi kbdbulg.dll khi tải

lỗi kbdbulg.dll

không tìm thấy kbdbulg.dll

điểm nhập thủ tục kbdbulg.dll

không thể định vị kbdbulg.dll

vi phạm quyền truy cập kbdbulg.dll

Không thể tìm thấy kbdbulg.dll

Không thể đăng ký kbdbulg.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDBULG.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.14393.07 kb
MD5
MD5c20c73ca29092717e2f9708deaea61d6
SHA1
SHA1d18560044ae90f329f834bf37d6ed4f1befd512c
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD52a969291187bb68c65338a3b78718da5
SHA1
SHA1d2f45207907a9e24d2353bd2a5ced96a355e9547
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD5f2e53e2edcdf9a836b09eb0345e387fb
SHA1
SHA19e721110dd662340ab694dba31445d036ea66b2c
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD5fa63a14d27a5288fdfeb0edfcef73bec
SHA1
SHA1b1bdd9049c05f6b302dcde6f57276df4ed229f8d
326.2.9200.163845.5 kb
MD5
MD5dd2c60d540a029a22dab7f182be7ab70
SHA1
SHA174cc8b52ec875591dcc6ef3e096cea012c6be68b
326.1.7601.175146 kb
MD5
MD5e2f6200309179812f1ec40245f988c15
SHA1
SHA1e32b5c4c96c22375ee189f2e455dd3c389edc86e
326.0.6000.163866.5 kb
MD5
MD500787101ab6de411e21af6919d460a38
SHA1
SHA1e6bd970e9aee99db3c4518f26f61255c39a684e7
646.0.6000.163867 kb
MD5
MD5796dd2d9943a33d11c0c34ebb95bb481
SHA1
SHA10809cb7641a94334475a8dd3a59cd6ffe18b149e

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdbulg.dll on WikiDll.com