Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdfthrk.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdfthrk.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdfthrk.dll?

kbdfthrk.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Futhark Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdfthrk.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7.5 kb

Tổng tệp MD5:a18e00e803576967ef8dad056db1cad0

SHA1 tệp sum:0103ed8a8bbc1da905f30fec8f6c2866f8b6853a

Kbdfthrk.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdfthrk.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdfthrk.dll thiếu

lỗi kbdfthrk.dll khi tải

lỗi kbdfthrk.dll

không tìm thấy kbdfthrk.dll

điểm nhập thủ tục kbdfthrk.dll

không thể định vị kbdfthrk.dll

vi phạm quyền truy cập kbdfthrk.dll

Không thể tìm thấy kbdfthrk.dll

Không thể đăng ký kbdfthrk.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDFTHRK.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.14393.07 kb
MD5
MD5fb0012968f4560a514bf93171b28ff7e
SHA1
SHA1427f1c5a91b5e5b180eb17eca6ead358871a272a
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD5855e2f545dedf8b0a5b8ebdfb8126968
SHA1
SHA1628ef7a756d962c64eb7e1c0afcae04ec7315945
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD5902a27b5340322847fce30e4c7e6bf46
SHA1
SHA15cc25b0965b4199ebcdec7008d4addf5cfe34bff
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD5832e8964f98467f49b4c9c2449c90929
SHA1
SHA1d5262b9a34283b2991918b6305696b150b620c34

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdfthrk.dll on WikiDll.com