Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdgeoer.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdgeoer.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdgeoer.dll?

kbdgeoer.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Georgian (Ergonomic) Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdgeoer.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7.5 kb

Tổng tệp MD5:2017e3a616fdffb3f98be82da741f85c

SHA1 tệp sum:67e47287a48d03bbfded31e5d54e8684cb8d6ba8

Kbdgeoer.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdgeoer.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdgeoer.dll thiếu

lỗi kbdgeoer.dll khi tải

lỗi kbdgeoer.dll

không tìm thấy kbdgeoer.dll

điểm nhập thủ tục kbdgeoer.dll

không thể định vị kbdgeoer.dll

vi phạm quyền truy cập kbdgeoer.dll

Không thể tìm thấy kbdgeoer.dll

Không thể đăng ký kbdgeoer.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDGEOER.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.14393.07 kb
MD5
MD555892741f0948643460e5201a06ffb53
SHA1
SHA166bdc91961546fef4585825c712b026528e57e4d
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD51a337322fac0f1243b30c060d862a96e
SHA1
SHA1ae62ce58e9194888efdc68a13a007b77648a5642
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD5d19093b209a3e1d53d383a380b11f9df
SHA1
SHA18813bd34362a926ef119896976124ac2e287072f
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD5ed892e2d835109105625686ea2bfe8e6
SHA1
SHA1a25bec4bd3ba68944fcb9628a21b6ffa5fda4b7c
326.2.9200.163846 kb
MD5
MD5a4c8fa627eabc901cbaa5bcb2e8228a5
SHA1
SHA1a14927adb594af61e76be8b563533ddb3fe210ee
326.1.7600.163856 kb
MD5
MD5df5587553eefd2dfd9c4ddbb1bf505a6
SHA1
SHA121ff14614c3cd31820088fad078581d695cf050e
326.0.6000.163867 kb
MD5
MD50d5ad10e75d4b035020ac414ca5fc3f4
SHA1
SHA1d101c81c1f63bd7b5125644d469c77b5803e702d
646.0.6000.163867 kb
MD5
MD559c051c2940858c9e2ef7853a0930b65
SHA1
SHA13b3e8d6bcf58f2152daba53dd79978236eb77f7f

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdgeoer.dll on WikiDll.com