Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdgrlnd.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdgrlnd.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdgrlnd.dll?

kbdgrlnd.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Greenlandic Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdgrlnd.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:8.5 kb

Tổng tệp MD5:50e703cb49d6c45c11d9660805cd3d0c

SHA1 tệp sum:b5bf6aa4a7881d453d3af707d5c1d19a4e4c7e6e

Kbdgrlnd.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdgrlnd.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdgrlnd.dll thiếu

lỗi kbdgrlnd.dll khi tải

lỗi kbdgrlnd.dll

không tìm thấy kbdgrlnd.dll

điểm nhập thủ tục kbdgrlnd.dll

không thể định vị kbdgrlnd.dll

vi phạm quyền truy cập kbdgrlnd.dll

Không thể tìm thấy kbdgrlnd.dll

Không thể đăng ký kbdgrlnd.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDGRLND.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.14393.08 kb
MD5
MD5f5f84bffe13d9d99306e7fc2064a0056
SHA1
SHA1a986ebad53dbb8d9d1cae737faf1d08f34851e67
6410.0.10586.08.5 kb
MD5
MD507bc87ee37cdeee9af7e6be197d2f06d
SHA1
SHA14a4e806cb31ff752fa0c11d81e20651ca2a2efaa
3210.0.10586.08 kb
MD5
MD5c62956d857ef485ec8bc1a43c8f0d123
SHA1
SHA16d440a26b7930788b6c306c5ed5494ad48fe299f
326.3.9600.163847 kb
MD5
MD5f5b13e594cacf2e2796308113ff8fd11
SHA1
SHA1a546a494cdb934dde67c922c99e56982e703fc9e
326.2.9200.163847 kb
MD5
MD56a6eb9966856c0fdea9c31e471cebc7e
SHA1
SHA1376e8925b01fd3a047aa8f4d228a7f4e6df20964
326.1.7600.163857 kb
MD5
MD5fd4f3e70fb062e22cdead09dffc6ec7c
SHA1
SHA1e684c87ac489176597be52d71a09b0cb4e1c631b
326.0.6000.163868 kb
MD5
MD57765cd6fdd7179a9e7f4646144e6c003
SHA1
SHA1ebe243bcd27885ea7c0d6c4cae50c7d38a2fcec5
646.0.6000.163868 kb
MD5
MD5f79fb04d5f8019757af3e911843bfa77
SHA1
SHA1f341faa30fa14b3d89d2325b6200d2ec023b77b4

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdgrlnd.dll on WikiDll.com