Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdindev.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdindev.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdindev.dll?

kbdindev.dll - tệp dll được gọi là "Devanagari Keyboard Layout" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdindev.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

Kích thước tệp:5.50 KB

Tổng tệp MD5:F77D0EE85EAF7D2ED6BA254EC6C13783

SHA1 tệp sum:451DBEB944968965B279BFBADE851C8668E626DB

Kbdindev.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdindev.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdindev.dll thiếu

lỗi kbdindev.dll khi tải

lỗi kbdindev.dll

không tìm thấy kbdindev.dll

điểm nhập thủ tục kbdindev.dll

không thể định vị kbdindev.dll

vi phạm quyền truy cập kbdindev.dll

Không thể tìm thấy kbdindev.dll

Không thể đăng ký kbdindev.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDINDEV.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.14393.07 kb
MD5
MD532426cb130606a4f647fc7ca4c97948d
SHA1
SHA1fa5e790e0c4dccec6c360a3a966fa711d23b8b86
6410.0.14393.07.5 kb
MD5
MD588e49e3ef48dade974012ebc7d778d3f
SHA1
SHA1108ea8201937dbe72d9c050731523d70aa64ebbf
6410.0.10586.08 kb
MD5
MD520cf85924924dc60aded16dab3cc81e9
SHA1
SHA11d7aed615c78b0a1fa48fcd733267d5fb8af8edb
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD5741ea609050114fbdd85b59ba5b4c335
SHA1
SHA15a831a1eb878bd961150b702e72d55fa95afded5
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD5936861a39d4edb22bf5f52c4325b578e
SHA1
SHA1a2b75c18cb67425aeb8e29984e0d29fa1a3b4cc9
326.2.9200.163846 kb
MD5
MD562735884bc43d129672f3496c7ada744
SHA1
SHA19b1c802118e7b7ec228347990d42ae2b4cc0c047
326.1.7600.163856 kb
MD5
MD5566ac74a97f867335bd3bc44f74f8668
SHA1
SHA13ce71073947c315f96a20ed15f561e1a610636a5
646.0.6000.163867.5 kb
MD5
MD5072c4bbcf4fefad448596f1bf84a4ebc
SHA1
SHA1bddd925806a5bc570fa91d3836d3943036e20a7f
326.0.6000.163867 kb
MD5
MD5a62d4cfe4a618853c94c4389ab23cda0
SHA1
SHA1cf653d24a48b4d7e41b62b7f3577d179fe76f3f4

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdindev.dll on WikiDll.com