Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdintam.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdintam.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdintam.dll?

kbdintam.dll - tệp dll được gọi là "Tamil Keyboard Layout" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdintam.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

Kích thước tệp:5.50 KB

Tổng tệp MD5:CFF0E7011C44332B2FA3A8485D1DA028

SHA1 tệp sum:40A9AFBA487BE542DF219321FBA249D0FC174855

Kbdintam.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdintam.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdintam.dll thiếu

lỗi kbdintam.dll khi tải

lỗi kbdintam.dll

không tìm thấy kbdintam.dll

điểm nhập thủ tục kbdintam.dll

không thể định vị kbdintam.dll

vi phạm quyền truy cập kbdintam.dll

Không thể tìm thấy kbdintam.dll

Không thể đăng ký kbdintam.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDINTAM.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.07.5 kb
MD5
MD5594190194862868108ef9d3c5ec34ec1
SHA1
SHA1c71b236fa0f698c0304ce124fd310681b22ac284
3210.0.14393.07 kb
MD5
MD5b1c9b65afce5ce9f78411878479e766b
SHA1
SHA1d3ceab3448752b5af4d9f98dd91d147f67b1ae97
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD5b49d9997541c19e7d75eb33c7f8216ee
SHA1
SHA17be2526f8c748af4b2c121d5f0eb96501e990eac
6410.0.10586.08 kb
MD5
MD5bca3d323c86439ecad51a13406de6b51
SHA1
SHA11c9487350dc04bcdc7fa778aa75f76004c478022
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD52f1c9b68f27127e11a367e6aad4e50cf
SHA1
SHA1e357c39fbfdd9fef655fad9d1166c57828ab1992
326.2.9200.163845.5 kb
MD5
MD5459e30d797e9bb24e610b4c39790e9de
SHA1
SHA1f6a0c810d41670ea88088c2b68c66f1a0355102e
326.1.7601.175146 kb
MD5
MD505477a526f6eaf10952dc63ffced6609
SHA1
SHA1dcd65669dfbf6d6574709191e641077f0b25c4e6
326.0.6000.163866.5 kb
MD5
MD53c6090f3a9f241d0dbb29fe53f15c857
SHA1
SHA130269b2c8d5ac7ff13301d1746064e3263caf328
646.0.6000.163867 kb
MD5
MD56622981bbc762db46aef1cf1528e6c53
SHA1
SHA12d131d86018f618a15f6bb83a819a5ecc6cea484

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdintam.dll on WikiDll.com