Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdkurd.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdkurd.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdkurd.dll?

kbdkurd.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Central Kurdish Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdkurd.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7 kb

Tổng tệp MD5:1e22d8433aa54adf1ffe16bfd4344bcd

SHA1 tệp sum:c5367c7753fc1466a2c68eeaf79e9982bf668bfe

Kbdkurd.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdkurd.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdkurd.dll thiếu

lỗi kbdkurd.dll khi tải

lỗi kbdkurd.dll

không tìm thấy kbdkurd.dll

điểm nhập thủ tục kbdkurd.dll

không thể định vị kbdkurd.dll

vi phạm quyền truy cập kbdkurd.dll

Không thể tìm thấy kbdkurd.dll

Không thể đăng ký kbdkurd.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDKURD.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.07.5 kb
MD5
MD56353bc158424c1f9c1deac940ecd03ab
SHA1
SHA1cd8841c297f06eee3668f3b0413367b4485fe8a9
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD56db41b624efe5d68acfa5b52d710d9e8
SHA1
SHA105091b2e03e4936eafe2531f4ad7c60ea4f6fada
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD58c00efafeefbe8deff1b2f5c7c454f69
SHA1
SHA1a2004b29d1f4376630377bbfb84c2a170b4becf6
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD59fb864e532b991888ae0500c63bf86cd
SHA1
SHA1a8629bf3171328778b95044d662e38502722b708
326.2.9200.164616 kb
MD5
MD58fe9c7cb9ab10294d5c545f03ccba27f
SHA1
SHA1ae39095f3b4b85baef633ea20e459e4ff70a0827

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdkurd.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực