Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdlisub.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdlisub.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdlisub.dll?

kbdlisub.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Lisu Basic Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdlisub.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7 kb

Tổng tệp MD5:2788977abe9a67a826ccc9e68c5d6118

SHA1 tệp sum:1aa186f163896ea9ce55a1a5ed6b5e02a2a467df

Kbdlisub.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdlisub.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdlisub.dll thiếu

lỗi kbdlisub.dll khi tải

lỗi kbdlisub.dll

không tìm thấy kbdlisub.dll

điểm nhập thủ tục kbdlisub.dll

không thể định vị kbdlisub.dll

vi phạm quyền truy cập kbdlisub.dll

Không thể tìm thấy kbdlisub.dll

Không thể đăng ký kbdlisub.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDLISUB.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.07.5 kb
MD5
MD5c1c7d342941eb3c2d3f31114e70c23c2
SHA1
SHA183f67b43d64606753d8e5e90c415a9e1398e709b
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD5b04cb2048c5924d0b69716e96eb3dd21
SHA1
SHA1c13892fd1bfed7a3dd414f8ff3e59cf108dc6aab
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD5c21c6f5056681ba3e3eff1527ef98b9d
SHA1
SHA1ef5968443d30d13510bc6731afdd57e24331c809
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD5eb44332c966a8558c2a61a746f28b35c
SHA1
SHA17c6bc94aa1c33c412e3285c2ce67f02b99940d77
326.2.9200.163846 kb
MD5
MD57089ad4a5a78a115331419b582832ae6
SHA1
SHA170a14cffb6f34699bdd4fda7e460f39126d21554

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdlisub.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực